O mnie

 

Moją przygodę z żonglowaniem zaczęłam podczas projektu teatralnego organizowanego przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka w 2006 roku, kiedy w ciągu 30 minut opanowałam żonglowanie 3 piłeczkami, a jak się później okazało był  to dopiero początek. Od 2010 roku regularnie prowadzę całoroczne zajęcia cyrkowe głównie dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyłam Pedagogikę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Plastycznej na tej samej uczelni.

W następnych latach miałam możliwość poznania metodę Pedagogiki Zabawy oraz zdobycia licznych umiejętności podczas wielu projektów i szkoleń organizowanych przez PSPiA KLANZA. W tym czasie miałam również przyjemność uczestniczyć kilkukrotnie w specjalistycznych projektach tygodniowych realizowanych w Niemczech i w Polsce, których celem było dokładne poznanie metody Pedagogiki Cyrku. Równocześnie od 2007 roku prowadziłam warsztaty cyrkowe w czasie projektów międzynarodowych dla Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Swoją wiedzę poszerzam o najnowsze publikacje dotyczące neurodydaktyki, pracy mózgu podczas procesu uczenia się oraz znaczenia proponowanych aktywności w kontekście tworzenia się nowych połączeń neuronalnych pomiędzy półkulami. W celu stworzenia spójnego programu długoterminowych zajęć, ostatnie lata poświęciłam licznym eksperymentom i poszukiwaniom, których celem było wypracowanie własnej formuły zajęć, która rozwija, inspiruje, cieszy i rozkręca możliwości uczestników moich spotkań.

 Katarzyna Kurowska